Interreg - IPA CBC

NAZIV PROJEKTA: HEPSC – Healthy Eating Preschools Children / Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta  

PROGRAM: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020  

BROJ PROJEKTA: HR-BA-ME527  

 

CILJ PROJEKTA: Cilj projekta HEPSC je podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece kao i unapređenje sistema kontrole kvalitetae i bezbjednosti hrane u predškolskim ustanovama sa ciljem poboljšanja navika u ishrani i sveukupnog zdravlja djece.  

Kako bi ukazali na važnost i pružili smjernice o zdravoj ishrani i značaju fizičke aktivnosti projektom se uspostavljaju četiri savjetovališta za djecu predškolskog uzrasta i njihove roditelje. Projektom će se unaprijediti postojeće laboratorije za kontrolu kvaliteta hrane nabavkom nove opreme i razvojem softvera za planiranje ishrane i analizu nutritivnog sadržaja u svrhu poboljšanja ponude hrane u predškolskim ustanovama.  

Vrijednost ovog projekta je očuvanje javnog zdravlja povezivanjem prekogranične razmjene znanja i iskustava i najboljih praksi. Pravilnom, kvalitetnom, raznovrsnom i kontrolisanom ishranom prvenstveno se štiti zdravlje djece, podstiče njihov optimalni rast i razvoj i doprinosi sticanju pozitivnih navika u ishrani od najranijeg životnog doba.  

 

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA: 657.923,36 EUR  

EU SUFINANSIRANJE (85%): 559.234,85 EUR  

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca  

POČETAK PROJEKTA: 01.10.2020.  

KRAJ PROJEKTA: 30.09.2022.  

 

VODEĆI PARTNER: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bar  

PROJEKTNI PARTNERI: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije  

Projekt je finansiran iz programa teritorijalne saradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.-2020. Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.  

 

www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu  

 

Ova stranica je izrađena uz potporu Evropske Unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bar i partnera, i ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije.  

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
54