Dom zdravlja Bar dobio vozilo za uzorkovanje hrane i vode kroz projekat HEP

Dom zdravlja Bar dobio je službeno vozilo za uzorkovanje hrane, vode i briseva koje je namjenjeno za ispitivanje kvaliteta, zdravstvene bezbjednosti hrane obroka u vrtićima.  

Projektom “Healthy eathing preschools children“ – HEPSC (Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta) koji bi trebalo da doprinese formiranju zdravih navika u ishrani od najranijeg djetinjstva, predviđeno je niz aktivnosti. Implementacija projekta traje osam mjeseci, a planirano je da budu obuhvaćeni svi registrovani vrtići- državni i privatni u Baru. U završnoj fazi je rekonstrukcija prostora u Domu zdravlja Bar u kome će raditi Savjetovalište za pravilnu ishranu djece predškolskog uzrasta, njihovih roditelja i svih članova porodica. Savjetovalište će početi sa radom od septembra. Najavljena je i laboratorijska oprema zahvaljući kojoj će se proširiti obim pregleda uzoraka hrane u vrtićima.  

 

1.  https://portalbar.me/info/dom-zdravlja-bar-dobio-vozilo-za-uzorkovanje-hrane-i-vode-kroz-projekat-hepsc/  

 

2.  http://barinfo.me/video-barski-dom-zdravlja-dobio-automobil-za-uzorkovanje-hrane-a-uskoro-ce-poceti-sa-radom-i-savjetovaliste-za-pravilnu-ishranu/  

 

3.  https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/551233/barski-dom-zdravlja-dobio-vozilo-za-uzorkovanje-hrane-vode-i-briseva  

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
60