Početak adaptacije laboratorije i instalacije laboratorijske opreme nabavljene preko Interreg IPA CBC projekta HEPSC

U sklopu nabavke za projekat HEPSC, krenula je adaptacija laboratorije i instalacija laboratorijske opreme nabavljene preko sredstava projekta.

Među nabavljenom opremom se nalaze savremeni uređaji: HPLC (sistem za tečnu hromatografiju), aparat za određivanje sadržaja šećera, Atomski spektometar, Agilent lampe. Destilacione jedinice, apparat za određivanje sadržaja masti itd.

Takođe, nabavljen je i rashladni uređaj za skladištenje uzoraka, TANITA vaga za precizno mjerenje, kao i brojne hemikalije i reagensi neophodni za sprovođenje analiza hrane, vode i briseva koja će se sprovoditi u 2 ciklusa po vrtićima.

Očekujemo da će vrijedna oprema u najkraćem roku biti instalirana i dostupna laboratorijskom osoblju na korišćenje.

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
67