Promocijom zdravih navika u ishrani, praćenjem i kontrolom kvaliteta hrane

JZU Dom zdravlja Bar sa partnerima iz susjednih zemalja sprovodi projekat unapređenja kvaliteta ishrane i bezbjednosti hrane djece predškolskog uzrasta 

Kick off sastankom, koji je održan 16. decembra 2020. godine putem online platforme u organizaciji JZU Dom zdravlja Bar, kao vodećeg projektnog partnera, obeležen je početak implementacije projekta “Healthy eathing preschools children“ - HEPSC (Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta).  

Cilj projekta je unapređenje navika u ishrani i ukupnog zdravlja djece kroz podizanje svijesti o potrebi sticanja zdravih životnih navika predškolske djece i unapređenje sistema kontrole kvaliteta i bezbjednosti hrane u predškolskim ustanovama. Pravilnom, kvalitetnom, raznovrsnom i kontrolisanom ishranom štiti se zdravlje djece, podstiče njihov optimalni rast i razvoj i doprinosi sticanju pozitivnih navika u ishrani od najranijeg uzrasta.  

Projektom je predviđena nabavka laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta hrane, čime će biti unaprijeđene mogućnosti javno zdravstvenih ustanova za kontrolu i praćenje navika u ishrani populacije predškolske djece i poređenje sa preporukama aktuelnih smjernica. Tokom projekta biće organizovano niz stručnih edukacija i radionica za zaposlene u Domu zdravlja Bar (osoblje u laboratoriji i pedijatrijske sestre), kao i edukacija djece predškolskog uzrasta i zaposlenih u predškolskim ustanovama.  

Kroz projekat je predviđeno i osnivanje savjetovališta za pravilnu ishranu djece i porodice, kao i izrada mobilne aplikacije koja će roditeljima, zaposlenima u predškolskim ustanovama, zdravstvenim radnicima i svoj zainteresovanoj javnosti pružati informacije o pravilnoj ishrani djece.  

Projekat “Healthy eathing preschools children“ – HEPSC se sprovodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020, Prioritetna osa 1 - Unapređenje kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravstva i socijalne zaštite.  

Realizacija projekta je otpočela 01.oktobra 2020, a završetak se očekuje 30. septembra 2022. godine. Projekat sprovodi javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bar, sa partnerima Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.  

 

Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eur, od čega je EU kofinansiranje 559.234,85 Eur. Vrednost projekta JZU Dom zdravlja Bar je 213.302,96 Eur, od čega je EU kofinansiranje EUR 181.307,51 Eur. Projekat traje 24 mjeseca. 

 

Snežana Barjaktarović Labović 

Projekt menadžer 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
55