Savjetovalište za ishranu u okviru projekta - Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

Unapređenje zdravlja djece kroz uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta ishrane i bezbjednosti hrane i podizanje svijesti o potrebi sticanja zdravih životnih navika cilj je projekta HEPSC – Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta ( „Healthy Eating Pre Schools Children„). 

Uz sve preventivne aktivnosti predviđene projektom Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta, osnaživanje laboratorijskih kapaciteta, planirano je osnivanje Savjetovališta za ishranu. 

Projekat je značajan za Bar i za cijelu primorsku regiju jer u fokusu je zdravlje djece. 

 

https://www.jedro.bar/info/10229-savjetovaliste-za-ishranu-u-okviru-projekta-zdrava-ishrana-djece-predskolskog-uzrasta 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
57