O nama

Poštovani posjetioci web-sajta zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bar, zadovoljstvo mi je da Vas pozdravim, sa željom da pretragom naše web stranice, dobijete u potpunosti tražene informacije kao i osnovne podatke o organizaciji i poslovanju naše ustanove.

Dom zdravlja Bar sprovodi mjere primarne zdravstvene zaštite u opštini Bar. Ustanova danas predstavlja zaokruženu radnu cjelinu u prostornom, kadrovskom i tehničko-tehnološkom sadržaju. U potpunosti je obezbijeđena kvalitetna zdravstvena zaštita u službama centralnog objekta u gradu i u zdravstvenim stanicama i ambulantama na teritoriji naseljnih mesta opštine Bar u oblastima opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite djece, polivalentne patronaže, stomatološke zdravstvene zaštite, laboratorijske dijagnostike, medicine rada, pneumoftiziološke zaštite, higijensko-epidemiološke zaštite, fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine, neuropsihijatrije, otorinolaringologije i medicinskog snabdijevanja.

Sa kadrovskim potencijalom uspešno odgovara najsloženijim poslovima primarne zdravstvene zaštite sa medicinskom uslugom visokog standarda, kako opšte medicinskom tako i specijalističkom. Težište rada ustanove je usmjereno na preventivne mjere zdravstvene zaštite preko sistema savjetovališta u službama koje su u punoj funkciji s ciljem da se bolest otkrije i spriječi. Velika pažnja se posvećuje stručnom usavršavanju zdravstvenog osoblja, bez čega nema ni napretka.

Većina pomenutih usluga posredstvom ovog sajta sada će biti još pristupačnija korisnicima - građanima, studentima, zdravstvenim radnicima i saradnicima svih nivoa obrazovanja i svih profila. To je njegova osnovna svrha!

 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
2