Ambulanta Pečurice

Dr Ibrahim Hamza 
spec.opšte medicine 

Izabrani doktor za odrasle 

Radno vrijeme od 07h do 15h 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
38