Ambulanta Stari Bar

Dr Ermina Bećirović 
spec.opšte medicine 

Izabrani doktor za odrasle 

Radno vrijeme od 07h do 15h 

Ambulanta Stari Bar je prigradska ambulanta koja pokriva teritorijalno sledeća područja: Stari Bar, Baukovo, Belveder, Velembusi, Gretva, Brbot, Turčini, Menke, Mikulići, Podgrad, Bartula, Rap, Gornja i Donja Poda, Tomba, Gornje i Donje Zaljevo.U ovoj ambulanti registrovano je 1964 pacijenata.  

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
39