Ambulanta Virpazar

dr. Ivana Dabanović 
doktor medicine 

Izabrani doktor za odrasle 

Radno vrijeme od 07h do 15h 

 

Pruža i zdravstvene usluge patronažne djelatnosti i sanitetski prevoz 

Ambulanta Virpazar se nalazi na području MZ Crmnica i teritorijalno obuhvata: Virpazar, Orahovo, Braćene, Mikoviće, Zabes, Boljeviće, Sotoniće, Bukovik, Mačuge, Dupilo, Popratnicu, Komarno, Trnovo, Gornji i Donji Brčeli, Brijege, Ovtočići, Tomići, Utrg, Godinje, Seoce, Krnjice, Limljane, Gluhi Do.U ovoj ambulanti registrovano je 1969 pacijenata.

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
36