Centar za djecu sa posebnim potrebama

Kostić Vesna, specijalista pedijatrije
Brzić Tijana, klinički psiholog
Perković Savina, defektolog
Mijajlović Milica, logoped
Rajčević Maja, logoped

Centar za djecu sa posebnim potrebama u stručnom i organizacionom pogledu, pruža zdravstvene usluge djeci koja imaju određene smetnje u razvoju, povećan rizik za nastajanje određenih bolesti, ili poremećaje u psihomotornom razvoju. Rad se zasniva na timskom radu pedijatara i posebno edukovanog medicinskog osoblja sa specifičnom populacijom - djece sa posebnim potrebama.

Jedan od prioritetnih zadataka Centra biće i pružanje psihološke podrške roditeljima i porodicama oboljele djece.

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
18