Populaciono savjetovalište

Jovanović Đurđina, medicinska sestra

U okviru populacionog savjetovališta radi Savjetovalište za prevenciju dijabetesa koje je namijenjeno ne samo dijabetičarima već sveukupnoj populaciji, kao oboljenju koje je prvo od hroničnih nezaraznih oboljenja prepoznato kao globalni problem i dat mu tretman kao infektivnoj epidemiji od strane UN i WHO.

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
25