Mikrobiološka dijagnostika

Centar za mikrobiološku dijagnostiku Doma zdravlja Bar ima dugogodišnju tradiciju u svom radu, prepoznatu ne samo u Opštini Bar već i u regionu.

U okviru Centra za mikrobiološku dijagnostiku, kao specifična djelatnost Doma zdravlja Bar, funkcioniše i laboratorija sanitarne mikrobiologije. U cilju određivanja zdravstvene ispravnosti, laboratorija vrši mikrobiološka ispitivanja voda za piće, bazenskih voda, životnih namirnica i briseva površina na higijensku ispravnost prema važećim normativima i pravilnicima u Crnoj Gori.

Laboratorija sanitarne mikrobiologije akreditovana je za svoj rad od strane Akreditacionog tijela Crne Gore dobijanjem sertfikata o akreditaciji 2015. godine (akreditacioni broj LI 11.15), koji je produžen 2019. i 2023.godine, čime je postala jedna od prvih akreditovanih laboratorija ove vrste u zemlji. Laboratorija zadovoljava zahtjeve standarda MEST ISO/IEC 17025:2018 i u potpunosti je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja koji su navedeni u Rješenju o utvrđivanju obima akreditacije.

 

Klinička mikrobiologija je u periodu od 01. 01. 2013. godine do 31. 10. 2013. godine pružila 41.466 usluga a Sanitarna mikrobiologija je izvršila 3.184 analiza voda,namirnica i briseva na higijensku ispravnost. 

Dom zdravlja Bar je kao pouzdan partner započeo postupak na dobijanju akreditacije za rad Sanitarne mikrobiologije i postupak se nalazi u završnoj fazi u kojoj će se vršiti ocjenjivanja postignutih rezultata od strane Akreditacionog tijela Crne Gore. Nakon ocjene od strane ovog tijela Sanitarna mikrobiologija će postati jedna od prvih akreditovanih laboratorija ovog tipa u Crnoj Gori. 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
16