Savjetovalište za prevenciju HIV/AIDS

Koordinator:
dr Snežana Barjaktarović-Labović
sub.spec. higijene

Savjetovanje sa testiranjem na HIV je povjerljiv razgovor između klijenata i savjetnika sa ciljem procijene sopstvenog rizika za HIV infekciju i razmatranje procijene ponašanja koja vodi sprečavanju HIV infekcije. Savjetovanje se obavlja sa pojedincima, parovima ili porodicama,čije savjetovanje zavisi od interesovanja samog klijenta. Savjetovanje pomaže osobama da se informišu o HIV-u;kako se HIV prenosi, kako da prepoznaju rizike u svom ponašanju koje dovode do HIV–infekcije, gdje da urade HIV test i da zavisno od rezultata preduzmu radnje kojima će izbjeći da budu inficirani ili da inficiraju druge.

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
29