Izabrani doktori za djecu

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h
Kontakt telefon: +382 30 314-608

dr Zdravković Rajko, spec.pedijatar

dr Dervišević Sezana, spec. pedijatar

dr Mujević-Kurgaš Hadija, spec. pedijatar

dr Bošković Radmila, spec. pedijatar

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
10