Izabrani doktori za odrasle

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h
Izabrani doktor za odrasle, kontakt telefon: +382 30 314-614; 314-579

 

dr Subašić Božika, specijalista opšte medicine

dr Divanović Šemsija, doktor medicine

dr Stanović Anđela, doktor medicine

dr Pali Fahredin, doktor medicine

dr Mašković Mirka, doktor medicine

dr Dedeić Edina, doktor medicine

dr Orlandić Jadranka, doktor medicine

dr Stevanović-Galić Jelena, specijalista opšte medicine

dr Jelenić Irena, specijalista opšte medicine

dr Cicmil Martina, specijalista opšte medicine

dr Andreevska-Šuleva Dragica, specijalista opšte medicine

dr Abramović Renata, specijalista dermatovenerologije

dr Marinković Suzana, specijalista sportske medicine

dr Hodža Ganimeta, specijalista opšte medicine

dr Gjenashi Mehmet, doktor medicine

dr Simashova Marina, doktor medicine

dr Miroslav Stanišljević, specijalista opšte medicine

dr Prconjić Umihana, specijalista opšte medicine

dr Bećirović Ermina, specijalista opšte medicine

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
11