Jedinica za fizikalnu terapiju

Denković Ljiljana, fizoterapeut 

 

Jedinica za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Bar svoju djelatnost obavlja kroz sledeće aktivnosti: 

 

• Vršenje prevencije zdravlja djece predškolske i školske dobi, 

• procjena stanja i sprovođenje fizioterapeutskih postupaka gdje je to potrebno,  

• edukacija roditelja kroz savjetovališta za djecu sa posebnim potrebama, 

• prevencija, edukacija, procijena i poboljšanje zdravlja osoba starije dobi, 

• komunikacija sa članovima različitih zdravstvenih, terapijskih i socijalnih timova 

• kroz dijagnostičke postupke obuhvaćene ukupnom  

djelatnošću rada jedinice za fizikalnu terapiju   

 

Radno vrijeme od 07h-15h 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
32