Jedinica za patronažu

Trceta Marija, medicinska sestra 

 Jedinica za patronažu Doma zdravlja Bar pokriva cijelokupnu teritoriju Opštine Bar, kako u gradskom tako i prigradskom i seoskom području.  

Jedinica za patronažu svoj rad zasniva na pružanju zdravstvenih usluga van prostorija Doma zdravlja Bar tj. svoje usluge vrši u kućnim uslovima pacijenata i to: 

 

• Pruža usluge korisnicima koje se sastoje prvenstveno u podučavanju,savjetovanju i učenju pojedinca,porodice i zajednice kod problema povezanih sa zdravljem i bolešću. 

• Promoviše zdravlje pojedinca,porodice i zajednice te njihovu sposobnost samoopskrbe 

Nudi pomoć i podršku pojedincima,da žive zdravije u svom domu najduže što je to moguće. 

• U saradnji sa izabranim doktorom,te i po njegovom nalogu pruža usluge korisnicima sa upotrebom intervencija koje je propisao doktor i intervencijama koje je sama planirala. 

• Patronažna medicinska sestra je koordinator njege i skrbi kod pacijenta, koju pružaju članovi tima zdravstvene njege,interdisciplinarnog zdravstvenog tima,članovi porodice ili značajne osobe za pacijenta,te ostale institucije u sistemu zdravstvene i /ili socijalne zaštite. 

• U svom Programu rada ova služba pored davanja navedenih usluga pacijentima ima i 6 obaveznih posjeta trudnicama, porodiljama i bebama.  

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
31