Sanitarna hemija

Biljana Masoničić 
spec.sanitarne hemije 

Selma Hadžalić 
dipl. ing. hemijske tehnologije 

Sanitarna hemija spada u specifičnosti Domu zdravlja Bar.Ova služba ima dugogodišnju tradiciju i njen rad karakterišu tačni i pouzdani rezultati usaglašeni sa svim potrebnim standardima. Njen djelokrug rada je: 

• Vrši laboratorijske analize iz djelatnosti sanitarne hemije (životne namirnice,vode,predmeta opšte upotrebe) prema utvrđenim normativima i pravilnicima u Crnoj Gori. 

Laboratorija Sanitarne hemije u periodu od 01.01.2013.godine do 31.10.2013.godine izvršila je : 

• ispitivanje kvaliteta voda- 2513 uzoraka 
• ispitivanje kvaliteta namirnica-125 uzoraka 

Sanitarna hemija je akreditovana za svoj rad od strane Akreditacionog tijela Crne Gore dobijanjem sertifikata 12. 09. 2011.godine i jedna je od prvih akreditovanih laboratorija u Crnoj Gori. 

 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
22